Staspuddelen Snorre, som vi fikk ha gleden av i drøyt 13 år.