Valpene vokser og vokser. Livligere lek for hver dag.
(Rappis første kull)