10/12. Må ta noen stilbilder for avreise.
"Erik" alias Mikkel.