10/12. Mikkel sover søtt mens papirer undertegnes og kaffe & kaker fortæres.