Blivende mor Nina kom på besøk fra Bergen.
12. november