Mor følger godt med, men det er godt å kunne ligge litt utenfor valpekassen.