4 uker gamle, og får gå rundt på kjøkkenet for første gang.