02092015 Da har de vært hos veterinæren for vaksine, chip og "nøttetelling".
Alt i skjønneste orden.