Valpene er her ca. 6 uker gamle.
Dette er Syrinborgs Emil.