Valpene er her ca. 6 uker gamle.
Greit med "medbrakt lunch"