Vi ser utviklinng dag for dag. Petra vil gjerne leke litt også.
12. november